Nature 2023 11 27 05 18 19 utc
NPN logo
JAARVERSLAG 2023
Keuzevrijheid
Voorwoord

Vrijheid, het is een groot goed. Het impliceert keuzevrijheid. Ruimte om eigen individuele keuzes te maken en niet gedwongen of betutteld te worden. 

De inzet van NPN

Afgelopen jaar heeft NPN gewerkt aan de ontwikkeling van een hygiënecode. Bij belangenbehartiging lag de focus op novel food en de veilige niveaus voor vitamines en mineralen.

Speerpunten 2024

NPN streeft naar meer bewustzijn van het nut van suppletie voor een optimaal gebruik voor gezondheid. Ze behartigt de belangen van bedrijven en zet zich in voor een goed imago van de branche.

Voorwoord

Vrijheid, het is een groot goed. Je beseft pas hoe groot, als het in gevaar komt of wordt afgenomen. Vrijheid impliceert keuzevrijheid. Ruimte om eigen individuele keuzes te maken en niet gedwongen of betutteld te worden. De toenemende regelgeving bedreigt een liberale markt in voedingssupplementen en de keuzevrijheid van de consument zoals we die vandaag de dag in Nederland kennen. Voorbeelden zijn de novel food wetgeving, het verbod op specifieke ingrediënten en in de komende jaren de maximale hoeveelheden voor vitamines en mineralen en restricties op botanicals. En wat te denken van een te brede uitleg van de geneesmiddelenwet, die ook de keuze in werkzame supplementen kan beperken.

Inmiddels zijn we in Nederland gewend geraakt aan een grote keuzevrijheid in supplementen. De afgelopen jaren is het aanbod enorm gegroeid. Er is veel vrijheid en er is een kleine kans om ‘gepakt te worden’. Vooral kleinere merken, waarvoor reclame wordt gemaakt via sociale media genieten op dit moment een ongekende vrijheid. Een vrijheid die voor een deel ten koste gaat van de consument, want een toenemend aantal bedrijven, niet bij onze branchevereniging aangesloten, kleurt buiten de lijntjes. De ‘vrijheid’ op internet heeft een keerzijde die nu meer manifest wordt. Mensen worden misleid, kunnen moeilijk de betrouwbaarheid van de informatiebron inschatten en gaan steeds meer af op meningen van individuen, influencers.

Daar waar vrijheid is, zijn normen en fatsoen belangrijk. In onze branche vult NPN dit in met veiligheidsadviezen en zelf opgelegde normen.

NPN Amersfoort 383 3 NPN Amersfoort 383 1

Bolke Koster: voorzitter
Saskia Geurts: directeur

“Vrijheid betekent verantwoordelijkheid”, zo luidt een citaat van George Bernard Shaw. Daar waar vrijheid is, zijn normen en fatsoen belangrijk. In onze branche vult NPN dit in met veiligheidsadviezen en zelf opgelegde normen. Ze adviseert bedrijven over het gebruik van waarschuwingsteksten, om een verantwoord en veilig gebruik van supplementen te bevorderen. Ze zet in op informatie over gelijktijdig gebruik van supplementen en geneesmiddelen en verder ontwikkelen van zelfregulering op het gebied van reclame via social media en influencer marketing.

Daarnaast nemen we ook verantwoordelijkheid in de vorm van voorlichting en informatie aan de consument. Dat is een mooie rol voor IVG en komend jaar gaan we bouwen aan de autoriteitspositie van ons informatiecentrum.

In de politiek en de lobby zullen we het belang van keuzevrijheid voor de consument benadrukken. Dit geeft de consument de mogelijkheid om zelf met goede voeding en een nuttige aanvulling met supplementen aan de gezondheid te werken.

Als branche blijven we ons inzetten om onze verantwoordelijkheid te vervullen en streven we ernaar dat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken voor effectieve supplementen. We hopen dat deze keuzemogelijkheid ook in de toekomst in Nederland en Europa beschikbaar blijft.

"Vrijheid betekent verantwoordelijkheid"

NPN Amersfoort 443 2

Afscheid

Na 12 jaar bestuurslidmaatschap wordt het tijd om afscheid te nemen zoals door de reglementen bepaald. Ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan de doelstellingen van NPN.  De vrijheid van burgers om hun gezondheid te bevorderen met vitamines, mineralen en andere nutriënten blijft voor mij de prioriteit. De komende tijd zal ik mij als afgevaardigde van NPN blijven inzetten binnen het bestuur van de EHPM als penningmeester. De toekomst van NPN onder aanvoering van het nieuwe bestuur en het ervaren bureau zie ik met vertrouwen tegemoet. Tot ziens op een van de vele NPN bijeenkomsten.

Bolke Koster