Homeopathy and dietary supplements from medicinal 2023 11 27 05 27 13 utc
Speerpunten

Als brancheorganisatie zet NPN zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie, voor een optimale inzet voor gezondheid. Ze streeft naar meer bewustzijn van het nut van suppletie en een goed imago van de branche. NPN behartigt de belangen van een groot aantal bedrijven in de voedingssupplementenbranche en zorgt voor inbreng bij belangrijke onderwerpen, zowel Europees als nationaal.

Pexels kerde severin 1542252

Zelfregulering

Omdat reclame via social media en influencer marketing een enorme vlucht neemt en groot wordt, is een goed werkende zelfregulering in dit medium erg belangrijk. Dit om een level playing field te behouden en restrictieve overheidsregels te voorkomen. Daartoe moeten de codes in zelfregulering aangevuld worden en wordt gekeken naar nieuwe aan te sluiten codepartijen. NPN participeert hier actief in.

Etiket lezen
Homeopathy and dietary supplements from medicinal 2023 11 27 05 27 13 utc
Hulpmiddelen voor bedrijven

Project waarschuwingsteksten

Komend jaar wil NPN, in samenwerking met de externe partij, de uitwerking van de herziene waarschuwingsteksten voortzetten. De uitwerking wordt gedaan aan de hand van de ontwikkelde richtlijn. Met de richtlijn wordt het advies voor de waarschuwing gebaseerd op het type en de ernst van de bijwerking of interactie én de mate van wetenschappelijke onderbouwing. De nieuwe waarschuwingen worden gefaseerd beschikbaar voor NPN-leden en niet-leden.

Hulpmiddel import/export

NPN is een samenwerking aangegaan met een gespecialiseerd bureau op het gebied van import, export en douaneafhandeling. Dit bureau ontwikkelt het komende jaar een stappenplan en handleiding voor NPN leden. Deze hulpmiddelen zijn een aanvulling op de huidige exporthandleiding. Daarnaast wordt in het najaar van 2024 een workshop import georganiseerd.

PR & Communicatie

Positionering

IVG werkt continue aan de positionering als autoriteit op het gebied van voedingssupplementen. Door middel van informatievoorziening geeft IVG aan hoe de consument kan werken aan behoud van gezondheid of behalen van gezondheidswinst. De website informeert over het nut en de veiligheid van voedingssupplementen en deelt nieuwe feiten, inzichten en onderzoeken. IVG blijft de website uitbreiden en de informatie verdiepen. Ze breidt haar activiteiten op social media uit om haar doelgroep te verbreden en haar bereik te vergroten. Daarnaast worden er met regelmaat artikelen geschreven voor relevante vakbladen, wordt er gereageerd op berichtgeving in de media en is er een tweewekelijkse nieuwsbrief. Dit helpt bij het profileren als autoriteit.

Focus op gezondheidswinst en gezonde leefstijl

In de communicatie legt IVG de nadruk op gezondheidswinst, met een specifieke focus op voldoende inname van vitamines en mineralen en het belang van voedingsstoffen voor onze weerstand. Ze richt zich op het begrijpelijk maken van complexe informatie over voedingssupplementen en het belang van een gezonde levensstijl. IVG maakt gebruik van actualiteiten, nieuwe inzichten en wetenschappelijke onderzoeken om deze boodschap over te brengen en de voordelen voor de gezondheid te benadrukken.

Vergroten merkperceptie & strategie

In 2024 wordt ingezet op het vergroten van de merkperceptie van IVG.  Een vernieuwde merkidentiteit staat centraal, waarbij uitingen een professionelere vormgeving krijgen. Deze brand refresh geeft een eigentijdse uitstraling en biedt tegelijkertijd consistentie met de waarden en doelen van het informatiecentrum als informatieleider.

In lijn met deze vernieuwde uitstraling lanceert IVG in het voorjaar een dynamische consumentencampagne. Het hoofddoel is het vergroten van de zichtbaarheid van IVG en het bereiken van een breder publiek. We kiezen ervoor om social media als belangrijkste kanaal te gebruiken. De campagne legt de nadruk op IVG's rol in het verstrekken van betrouwbare informatie en streeft ernaar bewustwording te creëren over de rol van voedingssupplementen in gezondheid. Gedreven door krachtige, mensgerichte content wil IVG mensen bewust maken en empoweren om actief aan hun gezondheid te werken.

Samenwerking

Het bouwen van autoriteit en het aangaan van samenwerkingen zijn cruciaal voor het vergroten van bereik en geloofwaardigheid voor IVG. Daarom worden samenwerkingen met stichtingen en belangenorganisaties verkend. Samenwerkingen met patiëntenorganisaties worden nagestreefd om betrokkenheid te vergroten en ervaringen met voedingssupplementen te benadrukken. Daarnaast wordt een stakeholderanalyse uitgevoerd en worden netwerkcontacten in kaart gebracht om relaties te versterken.

Hygiënecode

In 2024 wordt de hygiënecode voor de voedingssupplementenbranche gepubliceerd. NPN wil het implementeren van kwaliteitsmaatregelen voor bedrijven vereenvoudigen. Met de hygiënecode kan elk voedingssupplementbedrijf in de branche op een eenvoudige en voordelige manier aan voedselveiligheidsregels voldoen. Daarnaast geeft het duidelijkheid in de branche en bij de overheid over overeengekomen voedselveiligheidsrisico’s en maatregelen. De hygiënecode wordt gratis beschikbaar gesteld voor leden van NPN en tegen een tarief voor niet-leden van NPN.

50 Beautiful and Minimalist Presentation Backgrounds 05
Homeopathy and dietary supplements from medicinal 2023 11 27 05 27 13 utc